Техносвят лого
0 Артикула [ 0,00 лв. ]

Правила и условия за пазаруване

Правила и условия за пазаруване от Техносвят при продажби и сервиз на битова техника и електроуреди.

Общи условия
I.Представяне
www.technosviat.com е интернет страница, чийто собственик е фирма „АСИ 23“ OOД, с ЕИК 0103851904, седалище и адрес на управление – град Варна, ул.“Феликс Каниц“ 4. Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените по-долу общи условия. В случай, че не приемате Общите условия, моля не използвайте този уеб сайт. „АСИ 23“ си запазва правото да променя Общите условия по всяко време без предварително известие, като промените влизат в сила при публикуването им в сайта.
II.Общи условия за ползване на сайт www.technosviat.com
1. Под „Потребител” се разбира: всеки, който е заредил в Интернет, страницата www.technosviat.com  на компютър или друго устройство, позволяващо използването на сайта.
2. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на www.technosviat.com, от първоначалното влизане до напускането на www.technosviat.com.
3. Адреси и имена за контакти с “АСИ 23” ООД  са обявени на видно място на www.technosviat.com.
4. Потребителите на www.technosviat.com нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
5. Потребителите на www.technosviat.com имат право да ползват свободно ресурсите на www.technosviat.com с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия или частите от сайта изискващи специлна регистрация.
6. Всеки потребител е длъжен:
   6.1 Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на услугите, предоставяни от “АСИ 23” ООД   чрез този сайт
   6.2 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
   6.3 Да уведомява незабавно “АСИ 23” ООД   и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
   6.4 Да не извършва злоумишлени действия.
7. Съдържанието на www.technosviat.com  не може да бъде възпроизвеждано или показвано в други сайтове и медии без писмено съгласие от “АСИ 23” ООД  .
8. Потребителите нямат право да ползват screenshot на www.technosviat.com без изрично писмено разрешение на “АСИ 23” ООД  .
9.Потребителите на www.technosviat.com нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от www.technosviat.com.
10. Потребителите на www.technosviat.com нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части оwww.technosviat.com, без изрично писмено разрешение на “АСИ 23” ООД  .
11. Потребителите нямат право да претоварват www.technosviat.com с фиктивни заявки или друга информация (flood).
12. Потребителите нямат право да разпространяват чрез www.technosviat.com порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.
13. “АСИ 23” ООД   има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
14. Сайтът www.technosviat.com събира IP адреси с цел поддържане на администрацията на системата и осъществяване на контрол върху ползването му. Когато Потребителите поискат да посетят страници от сайта на www.technosviat.com, нашите сървъри се свързват към техния IP адрес. По принцип няма връзка между IP адресите и каквато и да е лична информация, което означава, че сесията на Потребителя е стартирана, но самият Потребител си остава анонимен за нас. Ние можем и ще използваме IP адресите, за да да идентифицираме даден Потребител, когато сметнем, че е необходимо да изискваме спазване на УСЛОВИЯТА за ползване на www.technosviat.com, или с цел защита на нашето обслужване, както и при съобразяване с определени законови процедури. 
15. “АСИ 23” ООД   гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.
16. “АСИ 23” ООД   не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.technosviat.com  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за “АСИ 23” ООД  .
17. “АСИ 23” ООД   не носи отговорност за:
17.1. Съдържанието на рекламите, публикувани на www.technosviat.com.
17.2. Мненията изразени във форумите (коментарите).
17.3. Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до www.technosviat.com.
18. “АСИ 23” ООД   има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на www.technosviat.com или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.technosviat.com, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.
19. “АСИ 23” ООД   има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на “АСИ 23” ООД   да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. “АСИ 23” ООД   не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.technosviat.com
20. “АСИ 23” ООД   може да осигури публикуване на www.technosviat.com на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. “АСИ 23” ООД   не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на “АСИ 23” ООД   и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.
21. “АСИ 23” ООД   си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на www.technosviat.com.
22. Информацията в www.technosviat.com може да съдържа технически неточности или печатни грешки.
AEG
   ул. „Васил Друмев“ 42, 9002 Варна Център, Варна